Slavenība

Neprātīgā summa, kas Hallei Berijai ir jāmaksā par bērnu uzturlīdzekļiem mēnesī